Klauzula RODO
 • KURS KOSMETYCZNY
  KURS KOSMETYCZNY

  Dzięki takiemu kursowi można zdobyć wiedzę na temat technik wykonywania zabiegów kosmetycznych.

 • KURS ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
  KURS ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

  Kurs robót wykończeniowych umożliwia osobom kończącym taki kurs poszerzenie umiejętności nabywanych podczas pracy na stanowisku robotniczo – budowlanym.

 • KURS KRAWIECKI
  KURS KRAWIECKI

  Kurs krawiecki daje możliwość zdobycia wiedzy wykorzystywanej w pracy w charakterze krawcowej.

 • KURS SPAWALNICZY
  KURS SPAWALNICZY

  METODA MIG, MAG, TIG, elektryczne, gazowe. Ukończenie kursu umożliwia otrzymanie dobrze płatnej pracy.

 • KURS CUKIERNICZY
  KURS CUKIERNICZY

  Kurs cukierniczy daje możliwość nauczenia się podstawowej sztuki cukiernictwa.

Dzisiaj jest: 25 Luty 2021    |    Imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) - "Rozporządzenie",

Informuję, że:

1. Administratorem danych jest Centrum Kształcenia Dorosłych reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel.: 56 682 03 01, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO;

b) wypełnienia obowiązków wynikających prawnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia w z związku z prowadzeniem przez Centrum Kształcenia Dorosłych w Golubiu-Dobrzyniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.), Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2017 poz.2198 ze zm) oraz Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2017 poz.2159 ze zm.),

c) realizacji zadań związanych z promocją działań Centrum poprzez udostępnienie informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach i sukcesach uczniów na podstawie art. 6 ust.1 lit.e Rozporządzenia związanym z zadaniami realizowanymi w interesie publicznym oraz na podstawie zgody udzielanej przez uczniów, rodziców/opiekunów prawnych w celu publikacji wizerunku uczniów na oficjalnej stronie internetowej, fanpage-u, portalu społecznościowym,

oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia.

3. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i są Państwo zobligowani do ich podania, konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości edukacji w Centrum Kształcenia Dorosłych w Golubiu-Dobrzyniu.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ,prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

5. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

7. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

9. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.